Åpent alle
dager i uken!

Dette behandler vi

Våre naprapater og terapeuter behandler akutte og kroniske lidelser i dine muskler og ledd. Sentralt i behandlingsformen er å finne årsaken til smerten – for å finne riktig behandlingsform og samtidig forhindre at smertene kommer tilbake i ettertid. Les mer…

Behandlingsmetoder

Naprapatens verktøykasse er sammensatt. Metodene for lokalisering og behandling av smerte utføres med hendene. Målet med behandlingen er å gjenskape kroppens naturlige bevegelsesmønster for på denne måten å få deg smertefri. Les mer…

Om Naprapati

Naprapati betyr å korrigere årsak til smerte. Naprapatiens unikhet bygger på en helhetstenkning der ortopedisk medisin kombineres med spesifikk kunnskap om bevegelsesapparatets muskler, skjelett, ledd og nervesystem. Les mer…

VI BEHANDLER

Våre naprapater og terapeuter behandler akutte og kroniske lidelser i dine muskler og ledd. Sentralt i behandlingsformen er å finne årsaken til smerten – for å finne riktig behandlingsform og samtidig forhindre at smertene kommer tilbake i ettertid. Våre naprapater har minimum fire års studier fra Naprapathøyskolen i Stockholm.

Dette behandler vi:

VI BEHANDLER

METODER

Naprapatens verktøykasse er sammensatt. De aller fleste metodene for lokalisering og behandling av smerte utføres med hendene. Målet med behandlingen er å gjenskape kroppens naturlige bevegelsesmønster for på denne måten å få deg smertefri. En viktig del av behandlingen er samtidig å forebygge at smertene kommer tilbake. Derfor får du også gode råd om trening og ergonomi.
blank

Alle nye besøk innledes med en samtale og en grundig undersøkelse for å finne den grunnleggende årsaken til problemet. I undersøkelsen inngår det en rekke ortopediske og neurologiske tester for å kunne stille en rett diagnose. Alt noteres i pasientjournalen.
blank

Behandlingen varierer mye, avhengig av smertens karakter, årsak og lokalisering. Behandlingen er basert på anerkjente behandlingsmetoder som:

Trykkbølge Trykkbølgebehandlingen er en spesielt effektiv behandlingsmetode ved kroniske og langvarige betennelsestilstander i senevev. Ofte er 3-5 behandlinger nok.

Manipulasjon benyttes for å normalisere funksjonen i rygg eller ekstremitetsledd. Det benyttes spesifikke grep som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.

Mobilisering er et alternativ til manipulasjon og er også er en effektiv måte og behandle ledd på. Mobilisering er en spesifikk og leddnær tøyning. Det benyttes liten kraft og langsomme bevegelser for å oppnå normal funksjon i leddet.

Triggerpunktsbehandling benyttes for å redusere muskelspenninger og minske en viss type smerteutstråling. Pressur blir ofte benyttet som behandling på triggerpunkter

Akupunktur benyttes for å behandle ulike smertetilstander som f. eks. hodepine, musearm, benhinnebetennelse etc. som har oppstått pga. spendt muskulatur.

Massasje benyttes for å myke opp muskler og bindevev, samt for å minske muskelspenning og øke blodsirkulasjonen.

Muskeltøyning. Ved muskeltøying benyttes blant annet teknikker som passiv og aktiv PNF (proproceptiv neuromuskulær facilitering) og INF (interoceptiv neuromuskulær facilitering).

Elektroterapi (ultralyd, Scanlab, TNS og interferens) kan også benyttes, men som regel i kombinasjon med manuell behandling, og da som før- eller etterbehandling for den manuelle behandlingen.

Rehabilitering og trening. Ulike hjemmeøvelser og treningsprogram tilpasses hver enkelt pasient, og benyttes for å forebygge og rehabilitere. Grunnprinsippet er å skape en god balanse mellom styrke og bevegelighet.

OM NAPRAPATI

Naprapati betyr å korrigere årsak til smerte. Naprapatiens unikhet bygger på en helhetstenkning der ortopedisk medisin kombineres med spesifikk kunnskap om bevegelsesapparatets muskler, skjelett, ledd og nervesystem.
blank

En naprapat har minimum fire års naprapatstudier bak seg. Alle våre naprapater er utdannet ved Naprapathøyskolen i Stockholm.
blank

Naprapati inngår i kategorien manuell medisin, det vil si at naprapaten først og fremst utfører behandlinger med hendene, i motsetning til en ortoped som i hovedsak behandler smerte gjennom å utføre kirurgiske inngrep. En naprapat arbeider som oftest med pasienter med ulike smerter og plager, men utfører også forebyggende behandlinger.
blank

For å kunne behandle en smertetilstand og få full funksjon hos pasienten, kreves det at man tar hensyn til hele kroppen og personens livsstil.
blank

Naprapaten legger størst vekt på å finne den underliggende grunnen til hvorfor smerten oppstår. Dette fordi årsaken til smerten ofte ligger et annet sted enn der smerten føles.
blank

En behandling hos Naprapatkontoret innledes med en grundig undersøkelse av muskler og ledd. Vi beregner alltid god tid, til undersøkelse og samtale, ved første møte.
blank

Når årsakene til smerter og problemer er avdekket, behandles disse gjennom ulike veletablerte behandlingsmetoder. Les mer om behandlingsmetodene her eller se video om naprapati

OM OSS

Du finner Naprapatkontoret på Frogner (bak Slottet) og på Torshov (Myrens Sportssenter). Vi utfører også behandlinger ute hos bedrifter som har behandlingsavtale med oss.
blank

Vårt behandlingsteam tilbyr naprapati, fysioterapi , massasje og akupunktur. Alle våre naprapater og fysioterapeuter er godkjente av forsikringsselskapene som tilbyr denne behandlingsformen i sine helseforsikringer.
blank

Våre priser:

Naprapatbehandling: Første besøk (45 min) kr 720,-. Resterende besøk (30 min) kr 660,-

Trykkbølge: kr 630,- per behandling. (Naprapati- og støtbølgebehandling kr 850,-)

Fysioterapi: Første besøk (45 min) kr 550,-. Resterende besøk (30 min) kr 500,-

Akupunktur: Første besøk (60-90 min) kr 690,-. Resterende besøk (45-60 min) kr 450,-

Massage: 45 min kr 600,-. 30 min kr 500,-

KLINIKKER

Naprapatkontoret består av 2 klinikker, se nedenfor for mer informasjon

Your message was sent successfully.

BEDRIFTSAVTALER

“Vi kommer ut til arbeidsplassen og behandler”

Det blir stadig vanligere med plager som stiv nakke, hodepine, “musearm”, tennisalbue, ryggplager etc. Årsakene er ofte stillesittende arbeid, belastende arbeidsstillinger, stress osv.

De fleste bedrifter opplever at dette er en belastning som gir seg utslag i høyt sykefravær, dårlig arbeidsmiljø og lavere effektivitet. Muskel og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykemelding og uføretrygd. Statistikker viser at over 50 % av erstattede sykepengedager utover arbeidsgiverperioden skyldes muskel - og skjelettplager (Rikstrygdeverket) .

Mennesket er bedriftens viktigste ressurs. Et hvert tiltak for at personalet skal trives og fungere bra i sitt arbeid er en lønnsom investering.
blank

Utvalg av selskaper som har avtale med oss:

Ford, Elle, RøhneSelmer, Watski, Online Backup Company, Reisegiganten, Torshov Elektro, Auto Tjuvholmen, JCP Ignite, Wallmans Salonger


Les mer om Bedriftsavtale her

REFERANSER

Signy Fardal, ELLE Norge

Vi har benyttet oss av Naprapatkontorets tjenester i siden oktober 2008 og kommer til å fortsette med det. Vi har fått behandling en gang i uken med veldig gode resultater. Jeg er overbevist om at Naprapatkontorets tjenester har gjort at vi per dags dato ikke lenger har sykemeldinger pga. belastningsskader. Jeg kan på det varmeste anbefale Naprapatkontorets helseavtale for alle bedrifter som vil ta vare på sine ansatte og spare penger på sykefravær.
blank

May Ljosåk, Ford Norge AS

Forso Norge NUF har behandlingsavtele med Naprapatkontoret. De ansatte har hver 14. dag kunnet benytte behandlingen med svært gode resultater. De ansatt er svært fornøyde med behandlingen som gis, og for flere av de ansatte antas det at behandlingen har vært avgjørende for å unngå sykemelding. Stian Skaug er behagelig og tillitsvekkende, opptrer profesjonelt og ansees å gode kunnskaper om sitt fag. Vi kan trygt anbefale Naprapatkontoret til andre bedrifter.
blank

Alexander Hagerup, The Online Backup Company AS

OBC AS har benyttet Naprapatkontorets Helseavtale siden september 2009. Det har vært et tilbud til alle våre 20 ansatte, men spesielt rettet mot de med uttalte plager i skulder, rygg eller armer. Allerede etter 1 måned med jevnlige behandlinger samt ergonomi-tips har mine ansatte opplevd store forbedringer. Vi har siden september 2008 ikke registrert et eneste sykefravær og jeg er overbevist om at dette utelukkende skyldes behandlingene hos Naprapatkontoret. Vi har garantert spart mer på redusert sykefravær enn hva Helseavtalen koster oss, i tillegg til storfornøyde ansatte. Jeg har selv tidvis vært plaget med hodepine i peroder med ekstra lange dager på kontoret, dette forekommer ikke lenger. Vi kan trygt anbefale Naprapatkontoret og Stian Skaug til bedrifter som ønsker å redusere sykefravær.

blank

Ian Derrick, daglig leder, RøhneSelmer Sandvika

Vi har det siste 1,5 året hatt en fast behandlingsdag pr uke her i våre lokaler med Naprapatkontoret. Dette er en ordning som fungerer veldig bra for oss. Tilbakemeldingene i fra våre ansatte som er med på denne ordningen er gode. Flere firma har vanlig massasje som et tilbud til ansatte, men Naprapatkontoret gir i tillegg en mulighet for å behandle, veilede og utbedre eventuelle plager. En avtale med Naprapatkontoret har utvilsomt en positiv innvirkning på antall sykedager.